Monthly Archives: מרץ 2018

ירדן, מסביב להרי רג'ף

טיול במסלול לא שגרתי מסביב להרי אבן החול של רג'ף: טיפוס לרכב א-רומייל (על שם בקעות החול שנלכדו בין כיפות אבן החול), הקשת בנקב חורמה ואתר המקלט ("סלע"), ג'בל ברה… Read more »