Monthly Archives: דצמבר 2019

חודש עמוס היה לנו

הסתיו זה עונת הפסטיבלים. לא פחות מ- 4 פסטיבלים שווים היו לנו כמעט בו"ז, מה שאיפשר לג'נגל רק בין שלושה: א. פסטיבל אינדינגב – שלושה ימים של מדבר (עם קצת… Read more »