08/2020 Golan: Shaba, Salba, Batra

גולן: חורבת שאבה, חורבת סלבה, מפל בתרה, חורבת בתרא

2020-08_001.JPG

2020-08_001.JPG
2020-08_002.JPG

2020-08_002.JPG
2020-08_003-Shaba.JPG
Shaba חירבת שאבה
2020-08_003-Shaba.JPG
2020-08_004.JPG
Shaba חירבת שאבה
2020-08_004.JPG
2020-08_005-Shaba.JPG
Shaba חירבת שאבה
2020-08_005-Shaba.JPG
2020-08_006.JPG
Shaba חירבת שאבה
2020-08_006.JPG
2020-08_007.JPG
Shaba חירבת שאבה
2020-08_007.JPG
2020-08_008.JPG

2020-08_008.JPG
2020-08_009.JPG

2020-08_009.JPG
2020-08_010-Shaba.JPG
Shaba חירבת שאבה
2020-08_010-Shaba.JPG
2020-08_011.JPG

2020-08_011.JPG
2020-08_011A.jpg

2020-08_011A.jpg
2020-08_012.JPG

2020-08_012.JPG
2020-08_013.JPG

2020-08_013.JPG
2020-08_014-Salba.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_014-Salba.JPG
2020-08_015.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_015.JPG
2020-08_016.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_016.JPG
2020-08_017.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_017.JPG
2020-08_018-Yahudiya.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_018-Yahudiya.JPG
2020-08_019A.jpg
Salba חורבת סלבה
2020-08_019A.jpg
2020-08_019-Salba.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_019-Salba.JPG
2020-08_020.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_020.JPG
2020-08_020A.jpg
Salba חורבת סלבה
2020-08_020A.jpg
2020-08_021.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_021.JPG
2020-08_022-Salba.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_022-Salba.JPG
2020-08_023.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_023.JPG
2020-08_024.JPG
Salba חורבת סלבה
2020-08_024.JPG
2020-08_025-Batra.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_025-Batra.JPG
2020-08_026.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_026.JPG
2020-08_027.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_027.JPG
2020-08_028.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_028.JPG
2020-08_029.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_029.JPG
2020-08_030.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_030.JPG
2020-08_031.JPG
Batra מפל בתראBatra מפל בתרה
2020-08_031.JPG
2020-08_032.JPG

2020-08_032.JPG
2020-08_032A.jpg

2020-08_032A.jpg
2020-08_032B.jpg

2020-08_032B.jpg
2020-08_033-Dolmen.JPG

2020-08_033-Dolmen.JPG
2020-08_034-Batra.JPG
Batra חורבת בתרא
2020-08_034-Batra.JPG
2020-08_035.JPG
Batra חורבת בתרא
2020-08_035.JPG
2020-08_036-Batra.JPG
Batra חורבת בתרא
2020-08_036-Batra.JPG
2020-08_037.JPG
Batra חורבת בתרא
2020-08_037.JPG

Created by IrfanView